fbpx

Showing 1–6 of 13 results

10.990.000

 

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Thứ 2, 4 hàng tuần
 •  Phương tiện: Máy bay
     LỊCH TRÌNH MỚI ĐẦY HẤP DẪN   (Nghỉ 02 đêm Phượng Hoàng Cổ Trấn)

11.490.000

  

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Thứ 4, 6 hàng tuần
 •  Phương tiện: Máy bay
     LỊCH TRÌNH MỚI ĐẦY HẤP DẪN   (Nghỉ 02 đêm Phượng Hoàng Cổ Trấn)

Khuyến mãi
6.690.000 5.990.000

 

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Lịch trình: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • Phương tiện: Ô tô

Khuyến mãi
8.810.000 7.490.000

 

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện: Tàu hỏa + Máy bay
bdfvghsrgjprgkvvbbbbfBest Seller

Khuyến mãi
8.810.000 7.490.000

 

 • Điểm khởi hành: Hà Nội   
 • Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • Phương tiện: Máy bay + Tàu Hỏa   
bdfvghsrgjprgkvvbbbbfBest Seller

13.500.000

 

 • Điểm khởi hành: Hà Nội
 • Lịch trình: 5 ngày 4 đêm
 • Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
 • Phương tiện: Máy bay

ĐANG CẬP NHẬT

Hà Nội 0976 350066